હક મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હક મારવો

  • 1

    રીત અનુસાર જે જેને મળવું જોઈએ તે તેનું પડાવી લેવું.