હજામનું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હજામનું કરવું

  • 1

    હજામનો ધંધો કરવો; માથું મૂંડવું.

  • 2

    લાક્ષણિક ભણ્યાગણ્યા વિના અણકમાઉ ધંધો કરવો.