હટાણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હટાણું કરવું

  • 1

    ખરીદવાનો કે વેચવાનો ધંધો કરવો.

  • 2

    બજારકામ કરવું; ખરીદકામ કરવું.