ગુજરાતી

માં હઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હઠ1હેઠ2હેઠું3

હઠ1

પુંલિંગ

 • 1

  જીદ; ખોટો આગ્રહ.

ગુજરાતી

માં હઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હઠ1હેઠ2હેઠું3

હેઠ2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  નીચે; હેઠે; હેઠળ (પ.?).

મૂળ

प्रा. हेट्ठ

ગુજરાતી

માં હઠની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હઠ1હેઠ2હેઠું3

હેઠું3

વિશેષણ

 • 1

  હેઠાણું; નીચાણવાળી જગા.

 • 2

  હલકું; નીચું; હેઠું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જીદ; ખોટો આગ્રહ.

મૂળ

सं.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  હેઠ; નીચે; હેઠે.