હેઠવાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેઠવાશ

અવ્યય

  • 1

    કાઠિયાવાડી પવન કે પાણીના વહનની દિશામાં નીચલે ભાગે.

  • 2

    નીચલે માળે.