હેઠું બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેઠું બેસવું

  • 1

    તળિયે જામવું.

  • 2

    કંટાળીને કે હારી થાકીને કોઈ પ્રવૃત્તિ કે કામ છોડી દેવું; જંપવું.

  • 3

    પાયમાલ થવું.