હડકવો હાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડકવો હાલવો

  • 1

    ભારે હડકાવ લાગવો.