ગુજરાતી

માં હડુડુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડુડુ1હુડુડુ2

હડુડુ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં હડુડુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડુડુ1હુડુડુ2

હુડુડુ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધસારો કે પડાપડીનો રવ.

મૂળ

રવાનુકારી