હડુડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડુડુ

અવ્યય

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

હુડુડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુડુડુ

અવ્યય

  • 1

    ધસારો કે પડાપડીનો રવ.

મૂળ

રવાનુકારી