ગુજરાતી

માં હડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડુડાટ1હડેડાટ2

હડુડાટ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં હડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડુડાટ1હડેડાટ2

હડેડાટ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી