હડતાલ તૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડતાલ તૂટવી

  • 1

    હડતાલમાં ભંગાણ પડવું.