હડદોલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડદોલો

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હડસેલો.