ગુજરાતી

માં હડફટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડફટ1હડફેટ2

હડફટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અડફટ; ઝપટ; સપાટો; અથડામણ.

ગુજરાતી

માં હડફટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હડફટ1હડફેટ2

હડફેટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અડફેટ; ઝપટ; સપાટો; અથડામણ.