હડહડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડહડ

અવ્યય

  • 1

    સડ સડ (ઊકળવાનો અવાજ).

  • 2

    હડે હડે કરવું તે.

  • 3

    લાક્ષણિક આવકારનો અભાવ; અવગણના.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ दे.=એક રવ (૨) તાપ

હૂડહૂડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂડહૂડ

અવ્યય

  • 1

    ઉતાવળ કે ઝપાટાબંધ ગતિ સૂચવતો રવ.

મૂળ

રવાનુકારી; જુઓ હૂડ