હૈડિયો નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈડિયો નીકળવો

  • 1

    પુખ્ત ઉંમરે આવવું.