હૈડિયો ફૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈડિયો ફૂટવો

  • 1

    પુખ્ત ઉંમરે આવવું.