હૂંડીનું ખોખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂંડીનું ખોખું

  • 1

    હૂંડી સ્વીકાર્યા પછીનો કાગળ.