હૂંડી પાકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂંડી પાકવી

  • 1

    હૂંડીનાં નાણાં આપવા લેવાની મુદત થવી.