હેતુગર્ભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેતુગર્ભ

વિશેષણ

  • 1

    (અંદર) હેતુવાળું.