હત્યા ચોટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હત્યા ચોટવી

  • 1

    હિસાથી થતો દોષ લાગવો.