હત્યા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હત્યા લેવી

  • 1

    વધ કરવો, તથા તે કારણે ચોટતા દોષના ભાગી થવું.