હેત્વાભાસવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેત્વાભાસવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    દુષ્ટહેતુવાળો-દેખવા માત્ર હેતુવાદ; 'સોફિસ્ટ્રી'.