હતારીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હતારીનું

  • 1

    અવગણના અરુચિ કે તુચ્છકારનો ભાવ બતાવતો ઉદ્ગાર.