હેતાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેતાળ

વિશેષણ

  • 1

    હેતવાળું; માયાળુ.

હેતાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેતાળુ

વિશેષણ

  • 1

    હેતવાળું; માયાળુ.