ગુજરાતી

માં હેતાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હેતાળ1હેતાળુ2

હેતાળ1

વિશેષણ

  • 1

    હેતવાળું; માયાળુ.

ગુજરાતી

માં હેતાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હેતાળ1હેતાળુ2

હેતાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    હેતવાળું; માયાળુ.