હતો હતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હતો હતી

  • 1

    ધણીધણિયાણી.