હતો હતી હતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હતો હતી હતું

  • 1

    ધણી ધણિયાણીને છોકરું.