હતું નહોતું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હતું નહોતું થઈ જવું

  • 1

    ધરમૂળથી નાશ પામવું; નામશેષ થઈ જવું.