હથેળીમાં નચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળીમાં નચાવવું

  • 1

    તદ્દન પોતાને વશ-રમકડા જેવું બનાવી દેવું.