હથેળીમાં પૃથ્વી આવી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળીમાં પૃથ્વી આવી જવી

  • 1

    ભારે સંકટ આવી પડવું.