હથેળીમાં હીરા બતાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળીમાં હીરા બતાવવા

  • 1

    મોટી મોટી આશાઓ આપી રમાડવું-ઠગવું.