હથેળી દેખાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળી દેખાડવી

  • 1

    કાંઈ મળશે નહીં એમ સૂચવવું, કાંઈ ન આપવું.