હથિયાર સજવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથિયાર સજવાં

  • 1

    યુદ્ધમાટે તત્પર થવું.