હથોડીને ચીપિયા લઈને મંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથોડીને ચીપિયા લઈને મંડવું

  • 1

    ખંતપૂર્વક કામમાં લાગવું.