હૃદય બંધ પડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૃદય બંધ પડી જવું

  • 1

    એકદમ હૃદય કામ કરતું બંધ થવાથી મૃત્યુ થવું.