હૃદય ભેદવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૃદય ભેદવું

  • 1

    હૃદય પિગળાવી નાખવું.

  • 2

    મર્મમાં વાગવું-અસર કરવી.