હૃદય ભરાઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૃદય ભરાઈ આવવું

  • 1

    શોકની લાગણીથી ડૂમો ભરાવો.