હદ મળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હદ મળવી

  • 1

    બે સીમાઓ એકઠી થવી.