હપતો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હપતો પડવો

  • 1

    ઠરાવેલી મુદ્દતે નક્કી કરેલી રકમ કે ભાગ ન ભરાવો.