હપતો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હપતો બાંધવો

  • 1

    ભરણું ભરપાઈ કરવા માટે હપતા નક્કી કરવા.