ગુજરાતી

માં હુંપદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુંપદ1હુંપદું2

હુંપદ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    અહંતા; અભિમાન.

ગુજરાતી

માં હુંપદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુંપદ1હુંપદું2

હુંપદું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    અહંતા; અભિમાન.