ગુજરાતી

માં હૂંફાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂંફાળ1હૂંફાળું2

હૂંફાળ1

વિશેષણ

  • 1

    હૂંફવાળું.

ગુજરાતી

માં હૂંફાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂંફાળ1હૂંફાળું2

હૂંફાળું2

વિશેષણ

  • 1

    હૂંફવાળું.