હૂંફ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂંફ વળવી

  • 1

    ગરમાવો લાગવો.