હબસીનો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હબસીનો

  • 1

    સીધી વાતને નાહક લંબાવવી.