હબહબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હબહબ

અવ્યય

  • 1

    નળમાંથી પાણી જોર જોરથી નીકળવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી