હબહબાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હબહબાટ

પુંલિંગ

  • 1

    હબહબ અવાજ.

  • 2

    ઘોંઘાટ.