હેમક્ષેમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેમક્ષેમ

વિશેષણ

  • 1

    કુશળ; સહીસલામત.

મૂળ

ક્ષેમ દ્વિર્ભાવ