હમણાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હમણાં

અવ્યય

  • 1

    હવણાં; હાલમાં; અત્યારે; હાલ.