ગુજરાતી

માં હેમવરણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હેમવરણું1હેમવર્ણું2

હેમવરણું1

વિશેષણ

  • 1

    સોનેરી વર્ણનું.

ગુજરાતી

માં હેમવરણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હેમવરણું1હેમવર્ણું2

હેમવર્ણું2

વિશેષણ

  • 1

    સોનેરી વર્ણનું.