હંમેશાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હંમેશાં

અવ્યય

  • 1

    રોજ; નિત્ય.

હમેશાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હમેશાં

અવ્યય

  • 1

    હમેશ; હંમેશાં.