ગુજરાતી

માં હમેશાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હમેશાં1હંમેશાં2

હમેશાં1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    હમેશ; હંમેશાં.

ગુજરાતી

માં હમેશાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હમેશાં1હંમેશાં2

હંમેશાં2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    રોજ; નિત્ય.