હૈયાકૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાકૂટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અતિ શોકને લીધે છાતી કૂટવી તે.

  • 2

    મોટી ચિંતા.