હૈયાના લાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાના લાળા

  • 1

    અંતરની બળતરા.